A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma
 
Motu proprio Bevezetés
Első rész
A hitvallás
Második rész
A keresztény misztérium ünneplése
Harmadik rész
Élet Krisztusban
Negyedik rész
A keresztény imádság
Függelék A Szentírás könyveinek rövidítése Kapcsolódó oldalak
 
 

A Katolikus Egyház Katekizmusának
Kompendiumát

jóváhagyó és közzétevő
motu proprio

 

Tisztelendő Bíboros, Pátriárka, Érsek, Püspök, Áldozópap, Diakónus testvéreimnek és Isten népe minden tagjának

Húsz éve immár, hogy megkezdődtek a Katolikus Egyház Katekizmusa kidolgozásának munkálatai, amelyet a II. Vatikáni Egyetemes Zsinat befejezésének 20. évfordulója alkalmából összeült Rendkívüli Püspöki Szinódus szorgalmazott.

Végtelenül hálás vagyok az Úristennek, hogy megajándékozta Egyházát ezzel a Katekizmussal, melyet tisztelt és szeretett elődöm, II. János Pál pápa 1992-ben hirdetett ki.

Ezen ajándék értékét és hasznosságát bizonyította mindenekelőtt az a széleskörű pozitív fogadtatás, amelyet a püspökök részéről kapott. A Katolikus Egyház Katekizmusa ugyanis elsősorban a püspököknek szólt, mint az Egyház tanításának biztos és hiteles alapszövege, főként a helyi katekizmusok kidolgozásának céljára. Ugyanilyen fogadtatásban volt része Isten népe minden tagjának részéről, akik csak megismerhették és értékelhették azon a több mint ötven nyelven, amelyekre eddig lefordították.

Most nagy örömmel hagyom jóvá és teszem közzé e Katekizmus Kompendiumát.

Egy ilyen összefoglalást nagyon kértek a 2002 októberében tartott Nemzetközi Kateketikai Kongresszus résztvevői, akik az Egyház nagyon széles köreiben élő igényt fogalmazták meg. Elhunyt elődöm elfogadva a kérést, 2003 februárjában elrendelte előkészítését, s szerkesztését egy bíborosokból álló kis létszámú bizottságra bízta, melynek én voltam az elnöke, és mellénk rendelt néhány szakértő munkatársat. A munka folyamán a Kompendium tervezetét megküldtük minden bíborosnak és a püspöki konferenciák elnökeinek, akik jelentős többségben kedvezően fogadták és értékelték.

A Kompendium, amelyet most átadok az egyetemes Egyháznak, a Katolikus Egyház Katekizmusának hűséges és megbízható szintézise. Tömören tartalmazza az Egyház hitének minden lényeges és alapvető elemét, s így, elődöm akaratának megfelelően egyfajta vademecum, mely lehetővé teszi az olvasónak, hívőnek és nemhívőnek egyaránt, hogy egy tekintettel átfogja a katolikus hit egész panorámáját.

Hűségesen tükrözi a Katolikus Egyház Katekizmusának szerkezetét, tartalmát és nyelvezetét, s remélhető, hogy e szintézis segítséget és ösztönzést ad magának a Katekizmusnak jobb és mélyebb megismeréséhez.

Ezért bizalommal adom át e Kompendiumot az egész Egyháznak és külön-külön minden kereszténynek, hogy most, a harmadik évezred elején nagyobb lendülettel és új elkötelezettséggel folytassák az evangélium hirdetését és a hitre nevelést, mely minden egyházi közösségnek és bármely korú és nemzetiségű krisztushívőnek sajátos feladata.

Ám a Kompendium a maga rövidségével, teljességével és világosságával minden emberhez is szól, akik a sokféle üzenetet hangoztató és szétszóró világban szeretnék megismerni az Élet Útját, az Igazságot, amelyet Isten Fiának Egyházára bízott.

Bárcsak mindenki, aki e tekintéllyel tanító könyvet, e Kompendiumot olvassa, a Boldogságos Szűz Máriának, Krisztus és az Egyház Anyjának közbenjárására egyre jobban megismerné és befogadná Isten emberiségnek szánt legnagyobb Ajándékának kimeríthetetlen szépségét, páratlanságát és aktualitását, aki nem más, mint az Ő egyszülött Fia, Jézus Krisztus, aki „az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6).

Kelt 2005. június 28-án, Szent Péter és Pál apostolok vigíliáján, pápaságom első évében.

BENEDICTUS PP. XVI

 
 
top