A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma
 
Motu proprio Bevezetés
Első rész
A hitvallás
Második rész
A keresztény misztérium ünneplése
Harmadik rész
Élet Krisztusban
Negyedik rész
A keresztény imádság
Függelék A Szentírás könyveinek rövidítése Kapcsolódó oldalak
 
 

FÜGGELÉK

B) A KATOLIKUS TANÍTÁS ALAPVETŐ FORMULÁI

A szeretet kettős parancsa

1. Szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és egész elmédből.
2. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.

Az aranyszabály (Mt 7,12)

Mindent, amit csak akartok, hogy az emberek megtegyék nektek, ti is tegyétek nekik.

A boldogságok (Mt 5,3–12)

Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket.
Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele.
Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent.
Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket.
Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket,
és hazudozva minden rosszat rátok fognak énmiattam.
Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok!
Így üldözték előttetek a prófétákat is.

A három isteni erény

1. Hit
2. Remény
3. Szeretet

A négy sarkalatos erény

1. Okosság
2. Igazságosság
3. Erősség
4. Mértékletesség

A Szentlélek hét ajándéka

1. Bölcsesség
2. Értelem
3. Tanács
4. Erősség
5. Tudomány
6. Jámborság
7. Istenfélelem

A Szentlélek tizenkét gyümölcse

1. Szeretet
2. Öröm
3. Béke
4. Türelem
5. Hosszantűrés
6. Jóság
7. Jóakarat
8. Szelídség
9. Hűség
10. Szerénység
11. Önmegtartóztatás
12. Tisztaság

Az Egyház öt parancsa

1. Vasárnap és parancsolt ünnepeken vegyél részt a szentmisén és tartózkodj a munkától és az olyan tevékenységektől, amelyek akadályozhatják e napok megszentelését.
2. Bűneidet évente legalább egyszer gyónd meg.
3. Az Eucharisztiát legalább Húsvétkor vedd magadhoz.
4. Az Egyház által meghatározott napokon tartózkodj a húseledeltől és tartsd meg a böjtöt.
5. Lehetőségeid szerint segítsd az Egyházat anyagi szükségleteiben.

Az irgalmasság hét testi cselekedete

1. Enni adni az éhezőknek.
2. Inni adni a szomjazóknak.
3. Felöltöztetni a ruhátlanokat.
4. Befogadni a vándorokat.
5. Meglátogatni a betegeket.
6. Meglátogatni a foglyokat.
7. Eltemetni a halottakat.

Az irgalmasság hét lelki cselekedete

1. Tanácsot adni a bizonytalankodóknak.
2. Tanítani a tudatlanokat.
3. Figyelmeztetni a bűnösöket.
4. Vigasztalni a szomorúakat.
5. Megbocsátani a bántásokat.
6. Türelmesen elviselni a kellemetlen személyeket.
7. Imádkozni Istenhez az élőkért és a holtakért.

A hét főbűn

1. Kevélység
2. Fösvénység
3. Bujaság
4. Harag
5. Torkosság
6. Irigység
7. Restség

A négy végső dolog

1. A halál
2. Az ítélet
3. A pokol
4. A paradicsom

 
 
backtop