A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma
 
Motu proprio Bevezetés
Első rész
A hitvallás
Második rész
A keresztény misztérium ünneplése
Harmadik rész
Élet Krisztusban
Negyedik rész
A keresztény imádság
Függelék A Szentírás könyveinek rövidítése Kapcsolódó oldalak
 
 

HARMADIK RÉSZ
ÉLET KRISZTUSBAN

 

Első szakasz:
Az ember hivatása: élet a Szentlélekben

Első fejezet:
AZ EMBERI SZEMÉLY MÉLTÓSÁGA

357. Hogyan kapcsolódik a keresztény erkölcs a hithez és a szentségekhez?

Második fejezet:
AZ EMBERI KÖZÖSSÉG

Harmadik fejezet:
ISTEN ÜDVÖSSÉGE: A TÖRVÉNY ÉS A KEGYELEM


Második szakasz:
A Tízparancsolat

Kivonulás - Második Törvénykönyv - Kateketikai formula

Első fejezet:
„SZERESD A TE URADAT, ISTENEDET TELJES SZÍVEDBőL, TELJES LELKEDBőL ÉS TELJES ELMÉDBőL”

Második fejezet:
„SZERESD FELEBARÁTODAT, MINT ÖNMAGADAT!”

 
top