A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma
 
Motu proprio Bevezetés
Első rész
A hitvallás
Második rész
A keresztény misztérium ünneplése
Harmadik rész
Élet Krisztusban
Negyedik rész
A keresztény imádság
Függelék A Szentírás könyveinek rövidítése Kapcsolódó oldalak
 
 

MÁSODIK RÉSZ
A KERESZTÉNY MISZTÉRIUM ÜNNEPLÉSE

 

Első szakasz:
„A szentségi üdvrend”

Első fejezet:
A HÚSVÉTI MISZTÉRIUM AZ EGYHÁZ IDEJÉBEN

Második fejezet:
A HÚSVÉTI MISZTÉRIUM SZENTSÉGI ÜNNEPLÉSE

Az Egyház liturgiájának ünneplése

Második szakasz:
Az Egyház hét szentsége

250. Hogyan csoportosítjuk az Egyház szentségeit?

Első fejezet:
A KERESZTÉNY BEAVATÁS SZENTSÉGEI

251. Hogyan történik a keresztény beavatás?

Második fejezet:
A GYÓGYULÁS SZENTSÉGEI

295. Miért alapította Krisztus a Bűnbánat és a Betegek kenete szentségét?

Harmadik fejezet:
A KÖZÖSSÉG ÉS A KÜLDETÉS SZOLGÁLATÁNAK SZENTSÉGEI

321. Melyek a közösség és a küldetés szolgálatában álló szentségek?

Negyedik fejezet:
EGYÉB LITURGIKUS SZERTARTÁSOK

 
top