A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma
 
Motu proprio Bevezetés
Első rész
A hitvallás
Második rész
A keresztény misztérium ünneplése
Harmadik rész
Élet Krisztusban
Negyedik rész
A keresztény imádság
Függelék A Szentírás könyveinek rövidítése Kapcsolódó oldalak
 
 

ELSŐ RÉSZ
A HITVALLÁS

 

Első szakasz:
„Hiszek” – „Hiszünk”

1. Mi Isten terve az emberrel?

Első fejezet:
AZ EMBER „FOGÉKONY” ISTENRE

Második fejezet:
ISTEN TALÁLKOZIK AZ EMBERREL

Harmadik fejezet:
AZ EMBER VÁLASZA ISTENNEK


Második szakasz:
A keresztény hitvallás

Első fejezet:
HISZEK AZ ATYAISTENBEN

Második fejezet:
HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN,
ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

Harmadik fejezet:
HISZEK A SZENTLÉLEKBEN

„Hiszem a szent, katolikus Anyaszentegyházat”
 
top