A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma
 
Motu proprio Bevezetés
Első rész
A hitvallás
Második rész
A keresztény misztérium ünneplése
Harmadik rész
Élet Krisztusban
Negyedik rész
A keresztény imádság
Függelék A Szentírás könyveinek rövidítése Kapcsolódó oldalak
 

 

A logó a római Domitilla-katakombában talált 3. századi keresztény sírkő faragott díszítésének részlete. A pogány eredetű pásztorjelenetet keresztények annak a nyugalomnak és boldogságnak a szimbólumává tették, amelyet az elhunyt lelke az örök életben megtalál. De ez a kép a Kompendium átfogó jellegét is sugallja: Krisztus, a Jó Pásztor a maga tekintélyével (ezt jelenti a pásztorbot) vezeti és oltalmazza híveit (bárány), az igazság dallamával és harmóniájával (pásztorsíp) maga köré gyűjti őket és elpihenteti az 'élet fája', a Paradicsomot megnyitó, megváltó Kereszt árnyékában. - Forrás: A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma. Budapest, Szent István Társulat, 2006.